ÁTLÁTHATÓSÁGI jelenTÉS

 

 

A jelentésben foglalt adatok Társaságunk 2011. december 31-i állapotára vonatkoznak.

 

Név:                                                      MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

Székhely:                                              1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/a.

Cégjegyzékszám:                                  01-09-561335

Kamarai nyilvántartási szám:                000233

Költségvetési minősítés száma:            KM002274

Igazságügyi nyilvántartási szám:          008756

Működés kezdete:                                1996. 08. 01.

 

1.        Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok

Társaságunk korlátolt felelősségű társaságként működik.

A tulajdonosi szerkezet:

Tóth József kamarai tag könyvvizsgáló (002555)          68,67 %

Tóth Józsefné                                                                 31,33 %

 

 

2.        A hálózat és a hálózaton belüli jogi szervezeti keretek bemutatása, ha a könyvvizsgálói cég egy könyvvizsgálói hálózathoz tartozik

Társaságunk nem tagja könyvvizsgálói hálózatnak.

 

 

3.        Az irányító szervezet leírása

 

Társaságunk legfőbb szerve a taggyűlés, ahol a szavazati arányok a tulajdoni arányoknak megfelelőek. Társaságunk irányítását és képviseletét a tulajdonos ügyvezető végzi, ő gyakorolja a munkáltatói jogokat is.

 

 

4.        A belső minőségellenőrzési rendszer leírása és az ügyvezető nyilatkozata a rendszer működésének hatékonyságáról

 

Társaságunk belső minőségellenőrzési rendszere tartalmazza a minőségellenőrzés irányítására, az etikai követelményekre, az ügyfelekkel való kapcsolattartásra, a megbízás elfogadására és folytatására vonatkozó szabályokat és eljárásokat.

 

Belső minőségellenőrzési rendszerünk standardizált, minden évben szakmailag felülvizsgált táblarendszereken, illetve az ezekből származtatott könyvvizsgálati eredményeken és dokumentáción alapszik. Megtervezett és előkészített szakmai eljárásaink vannak az éves zárási dokumentálás, végelszámolások, átalakulások magyar és nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidálás szervezésére.

Belső minőségellenőrzési rendszerünket a Társaság Minőségellenőrzési szabályzata tartalmazza, mely mindenben megfelel a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardoknak. A belső minőségellenőrzési rendszer Társaságunknál hatékonyan működik.

 

 

5.        Mikor volt az utolsó kamarai minőség-ellenőrzés?

 

       Az utolsó kamarai minőség-ellenőrzés 2011-ben volt.

 

 

6.        Azon közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók felsorolása, amelyek számára a könyvvizsgáló cég az üzleti év során jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végez:

 

       Társaságunk nem végez ilyen tevékenységet.

 

 

7.        A függetlenségi gyakorlatról szóló nyilatkozat

 

       Társaságunk könyvvizsgálójának függetlensége biztosított; a függetlenségi gyakorlat nyilatkozatokkal alátámasztott, szabályzat szerinti; belső ellenőrzése folyamatosan megtörtént.

 

 

8.        A könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgáló folyamatos képzésével kapcsolatban alkalmazott politikáról szóló nyilatkozat

 

A Társaságunk nevében a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag eleget tesz a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által előírt folyamatos továbbképzési követelményének, továbbá önképzéssel, szakmai kiadványok folyamatos tanulmányozásával fejleszti szaktudását.

 

 

9.        A jelentőséget bemutató pénzügyi adatok

 

Társaságunk 2011. évi árbevétele 94.016 EFt, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatból származó árbevétele 17.678 EFt. Az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásból származó bevétele 0 EFt.

 

 

10.    Információk a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző kamarai tag könyvvizsgáló díjazásának elveiről    

 

A díjazás elvei: a tevékenység jellege, specialitása, a becsült kockázat mértéke, valamint az emberi-dologi ráfordítási igény.

 

Budapest, 2012. március 23.

 

                                                                                                        Tóth József

                                                                                                         ügyvezető

 

ÁTLÁTHATÓSÁGI jelenTÉS

 

A jelentésben foglalt adatok Társaságunk 2011. december 31-i állapotára vonatkoznak.

 

 

Név:                                                      Zseton '96 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.  

Székhely:                                              1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/a.

Cégjegyzékszám:                                  01-09-679476

Kamarai nyilvántartási szám:                001514

Működés kezdete:                                1998. 04. 16.

 

11.    Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok

Társaságunk korlátolt felelősségű társaságként működik.

A tulajdonosi szerkezet:

Tóth József kamarai tag könyvvizsgáló (002555)                  52,8 %

Tóth Józsefné                                                                         43,2 %

Moneta Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.                        2,4 %

Zseton '96 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.                   1,6 %

 

 

12.    A hálózat és a hálózaton belüli jogi szervezeti keretek bemutatása, ha a könyvvizsgálói cég egy könyvvizsgálói hálózathoz tartozik

Társaságunk nem tagja könyvvizsgálói hálózatnak.

 

 

13.    Az irányító szervezet leírása

 

Társaságunk legfőbb szerve a taggyűlés, ahol a szavazati arányok a tulajdoni arányoknak megfelelőek. Társaságunk irányítását és képviseletét a tulajdonos ügyvezető végzi, ő gyakorolja a munkáltatói jogokat is.

 

 

14.    A belső minőségellenőrzési rendszer leírása és az ügyvezető nyilatkozata a rendszer működésének hatékonyságáról

 

Társaságunk belső minőségellenőrzési rendszere tartalmazza a minőségellenőrzés irányítására, az etikai követelményekre, az ügyfelekkel való kapcsolattartásra, a megbízás elfogadására és folytatására vonatkozó szabályokat és eljárásokat.

 

Belső minőségellenőrzési rendszerünk standardizált, minden évben szakmailag felülvizsgált táblarendszereken, illetve az ezekből származtatott könyvvizsgálati eredményeken és dokumentáción alapszik. Megtervezett és előkészített szakmai eljárásaink vannak az éves zárási dokumentálás, végelszámolások, átalakulások magyar és nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidálás szervezésére.

 

Belső minőségellenőrzés rendszerünket a Minőségellenőrzési szabályzatunk tartalmazza, mely mindenben megfelel a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardoknak. A belső minőségellenőrzési rendszer Társaságunknál hatékonyan működik.

 

 

15.    Mikor volt az utolsó kamarai minőség-ellenőrzés?

 

       Az utolsó kamarai minőség-ellenőrzés 2011-ben volt.

 

 

16.    Azon közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók felsorolása, amelyek számára a könyvvizsgáló cég az üzleti év során jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végez:

 

       Társaságunk nem végez ilyen tevékenységet.

 

 

17.    A függetlenségi gyakorlatról szóló nyilatkozat

 

       Társaságunk könyvvizsgálójának függetlensége biztosított; a függetlenségi gyakorlat nyilatkozatokkal alátámasztott, szabályzat szerinti; belső ellenőrzése folyamatosan megtörtént.

 

 

18.    A könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgáló folyamatos képzésével kapcsolatban alkalmazott politikáról szóló nyilatkozat

 

       A Társaságunk nevében a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag eleget tesz a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által előírt folyamatos továbbképzési követelményének, továbbá önképzéssel, szakmai kiadványok folyamatos tanulmányozásával fejleszti szaktudását.

 

 

19.    A jelentőséget bemutató pénzügyi adatok

 

       Társaságunk 2011. évi árbevétele 45.532 EFt, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyv­vizsgálatból származó árbevétele 5.300 EFt. Az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásból származó bevétele 0 EFt.

 

 

20.    Információk a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző kamarai tag könyvvizsgáló díjazásának elveiről    

 

A díjazás elvei: a tevékenység jellege, specialitása, a becsült kockázat mértéke, valamint az emberi-dologi ráfordítási igény.

 

Budapest, 2012. február 27.

 

 

                                                                                                        Tóth József

                                                                                                         ügyvezető